“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląTvarkaraščiaiPaslaugosKlausimaiNuorodosParama  
  InformacijaRenginiaiGalerija  

INFORMACIJA TĖVELIAMS, MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI

INFORMACIJA KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO

Nuo 2020 metų kovo 30 dienos visi mokyklos-darželio mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui.

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams):

 1. Mokykloje-darželyje nuotoliniam ugdymui pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta Eduka.
 2. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį dienyną EDUKA, Eduka klasė, elektroninius paštus.
 3. Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku, pasitelkiant informacines technologijas) palaikyti bus naudojamos ir kitos mokymosi platformos, socialinių tinklų uždaros grupės (pvz: Zoom, Messenger, Viber, Skype, Facebook tėvelių grupėms) ir kt.
 4. Nuotoliniam mokymuisi bus reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris (arba planšetė, išmanusis telefonas) ir internetas, jeigu neturite, informuokite klasės ar grupės mokytoją.
 5. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su klasės ir grupės vadovu ir kitais mokytojais.
 6. Pradinių klasių, priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojas nustato savo pamokų tvarkaraščius ir praneša mokinių tėvams.
 7. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne.
 8. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.
 9. Pradinių klasių mokiniams padėkite prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, bendradarbiaudami su grupės mokytoju, padėkite atlikti numatytas užduotis ir atsiųskite aptarimui, apibendrinimui, paskatinimui.
 10. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės ar grupės vadovą elektroniniame dienyne, sms žinute ar telefonu.   
 11. Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia ir ugdymo procesą organizuoja  švietimo pagalbos specialistas (logopedas).
 12. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus.Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir  apibendrinamasis vertinimas. Priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami pagal vaiko individualios pažangos vertinimo kriterijus.
 13. Dėl pastebėtų ar vaiko patiriamų patyčių internete informuokite klasės ar grupės auklėtoją, direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
 14. Dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į Klaipėdos pedagoginę psichologinę tarnybą http://www.klaipedosppt.lt/arba į „Tėvų liniją“  www.tevulinija.lt. Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu darbo dienomis 11.00-13.00 val. ir 17.00-21.00 val., tel. 8 800 90012. Savijautos gerinimui, saviugdai  galima pasinaudoti nuoroda http://www.klaipedosppt.lt/index.php/ikimokyklinis  
 15. Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuoti administraciją ir kartu ieškokime problemų sprendimo.

 

Informacija pradinių klasių mokiniams:

 1. Stebėk mokytojų, klasės mokytojos nurodymus per el. Dienyną, pagal nurodytą savaitinį pamokų tvarkaraštį.
 2. Naudojant informacines komunikacijos priemones ir technologijas, mokytojos nustatytu laiku (gali su tėvelių pagalba) prisijunk prie virtualios sistemos.
 3. Laiku atlik paskirtas mokytojų užduotis.
 4. Būk atsargus internete! Saugiai naršome žinomose arba mokytojo nurodytose internetinėse svetainėse, saugome savo privačią informaciją, atsisiunčiame tik „saugius“ failus.
 5. Neplatink pamokų įrašų viešojoje erdvėje ir socialiniuose tinkluose.
 6. Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių kreipkis į klasės mokytoją, direktoriaus pavaduotoją ugdymui (tel. 863252922).
 7. Informuok klasės mokytoją, jei neturi kompiuterio ar interneto.
 8. Prašyk draugo, mamos, tėčio, sesers, brolio pagalbos.
 9. Būk aktyvus: su šeima sportuok, šok, žaisk, bendrauk, atrask naujų pomėgių.
 10. Nepamiršk paklausyti muzikos, piešti, pažiūrėti filmą, paskaityti knygą.
 11. Išnaudok galimybę mokytis namuose.

 

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.25-10.00 9.25-10.10
3. 10.30-11.05 10.30-11.15
4. 11.35-12.10 11.35-12.20
5. 12.40-13.15 12.40-13.25
6.   13.35-14.20
 

Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00