“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritys Priėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParamaNaujienos  
  NuostataiDokumentaiDarbo užmokestisPaskatinimai ir apdovanojimaiViešieji pirkimaiAtaskaitų rinkiniaiKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaKonkursai ir laisvos darbo vietos  

Paskatinimai ir apdovanojimai

2023-12-22 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota valgyklos darbuotoja Danutė Žvaginienė

2023-12-14 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota meninio ugdymo mokytoja Raimonda Butkuvienė

2023-12-13 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota pardinių klasių mokytoja Andžela Gustaitienė

2023-11-11 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota virėja Virginija Norkaitienė

2023-10-20 asmeninio jubiliejaus proga ir ilgametį pedagoginį darbą ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Cirtautienė apdovanota direktoriaus padėkos raštu.

2023-10-03 šokio mokytoja Loreta Bylinskė už vaikų paruošimą tarptautiniams konkursams, dainų šventėms, kolektyvo "Babalkšt" įkūrimą apdovanota Klaipėdos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu.

2023-05-22 už nuoširdų, kūrybišką darbą mokyklos direktoriaus  padėkos raštu apdovanotos priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Laima Nowak ir Jūratė Didžiūnienė bei auklėtojo padėjėja Vida Jančiauskienė.

2023-05-14 asmeninio jubiliejaus proga ir už ilgametį kūrybišką pedagoginį darbą direktoriaus padėkos raštu apdovanota ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilijanda Ruin.

2023-08-29 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota Rasa Kučinskienė, valgykos darbuotoja.

2023-09-04 asmeninio jubiliejaus proga ir nuoširdų atsidavimą darbui direktoriaus padėka apdovanota kieksargė Liuda Griciuvienė.

2023-03-31 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota pradinių klasių mokytoja Daiva Draganova.

2023-02-23 asmeninio jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštu apdovanota specialistė Vida Pipirienė.

2022-10-05 Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu Mokytojo dienos proga apdovanota pradinių klasių mokytoja Daiva Draganova. Mokyklos direktoriaus padėkos rašu Mokytojo dienos proga apdovanotos mokytojos: Andžela Gustaitienė, Ala Balabkina, Gražina Budginienė, Vaida Kleinauskienė, Laima Novak, Jūratė Didžiūnienė.

2022-09-12 Asmeninio jubiliejaus proga padėkos raštu apdovanota virtuvės darbuotoja Natalija Vlasenko.

2022-07-19 Asmeninio jubiliejaus proga ir už kūrybišką, kokybišką pedagoginį darbą apdovanota padėkos raštu Gražina Budginienė.

2022-06-08 Už aukštus pasiekimus konkursuose apdovanota mokytoja Daiva Draganova. Už priešmokyklinės grupės vaikų sėkmingą, kūrybišką ugdyma padėkos raštais apdovanotos priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Laima Cirtautienė, Vilijanda Ruin, Ilona Vaitkienė ir padėjėja Vaida Kuzminskaitė.

2022-04-17 Asmeninio jubiliejaus proga padėkos rašu apdovanotas darbininkas Artūras Krencius.

2022-04-03 Asmeninio jubiliejaus proga už nuoširdų atsidavimą darbui, vaikams apdovanota padėkos raštu mokytojo padėjėja Regina Kiesienė.

2021-10-05 Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais Mokytojo dienos proga apdovanotos: direktorė Raimonda Pintverienė ir šokio mokytoja Loreta Bylinskė. Direktoriaus padėkos raštais apdovanotos: mokytojo padėjėja Regina Kiesienė, pradinių klasių mokytojos Kornelija Ilginytė ir Ieva Bakanauskienė, neformaliojo švietimo mokytoja Simona Eglinaitė.

2021-06-11 už aukštus mokinių pasiekimus konkursuose, sklandų nuotolinio mokymo(si) organizavimą padėkos raštais apdovanoti: meninio ugdymo mokytoja Raimonda Butkuvienė, anglų kalbos mokytoja Kristina Skuodienė, šokio mokytoja Loreta Bylinskė, tikybos mokytoja Aurelija Žitkuvienė, pradinių klasių mokytojos: Alina Purtokienė, Daiva Draganova, Ieva Bakanauskienė, Kornelija ILginytė, Andžela Gustaitienė. 

2021-06-02 padėkos raštais apdovanotos: priešmokyklinio ugdymo mokytojos Laima Cirtautienė ir Ilona Vaitkienė, auklėtojo padėjėja Vaida Kuzminskaitė.

2021-01-20 Asmeninio jubiliejaus proga padėkos raštu apdovanota virėja Danutė Liakavičienė.

2020-06-05 už sklandų nuotolinio darbo organizavimą, pasiekimus konkursuose, varžybose, olimpiadose, aktyvų dalyvavimą apdovanotos padėkos raštais: meninio ugdymo mokytoja Raimonda Butkuvienė, anglų kalbos mokytoja Kristina Skuodienė, šokio mokytoja Loreta Bylinskė, tikybos mokytoja Aurelija Žitkuvienė, pradinių klasių mokytojos: Alina Purtokienė, Daiva Draganova, Ieva Bakanauskienė, Kornelija ILginytė, Andžela Gustaitienė.

2020-09-25 Asmeninio jubiliejaus proga padėkos raštu apdovanota logopedė Kristina Švirėnienė.

2020-08-31 Asmeninio jubiliejaus proga ir už kūrybišką pedagoginį darbą, etnokutlūrinį vaikų auklėjimą padėkos raštu apdovanota neformaliojo švietimo mokytoja Laima Novak.

2019-06-05 už aukštus mokinių pasiekimus varžybose, olimiadose, konkursuose padėkos raštais apdovanoti: anglų kalbos mokytoja Kristina Skuodienė, pradinių klasių mokytojos: Daiva Draganova, Rima Vaičikauskaitė, Alina Purtokienė, Andžela Gustaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Kleinauskienė, muzikos mokytoja Raimonda Butkuvienė.

2016-10-05 anglų kalbos mokytoja Kristina Skuodienė Mokytojo dienos proga apdovanota Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu.

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00