“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  PaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParamaNaujienos  
  Bendra informacijaValdymo struktūraKomisijos ir darbo grupėsVadovasPosėdžiai ir susitikimaiDarbuotojaiPriimamasis  

Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Konsultuoja mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja.

Vardas, pavardė

Darbovietė, pareigos, kvalifikacinė kategorija

Funkcijos

Valė

Norkuvienė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojas metodininkas, II vadybos kvalifikacinė kategorija

komisijos pirmininkė

Kristina

Skuodienė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos mokytojas metodininkas

komisijos sekretorė,

mokytojų tarybos atstovė

Ieva MInelgienė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

komisijos narė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė

Loreta Bylinskė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio šokio mokytoja, vyresnysis šokio mokytojas

komisijos narė,

mokytojų tarybos atstovė

Andžela Gustaitienė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja, mokytojas metodininkas

komisijos narė,

mokyklos tarybos atstovė

Laima

Nowak

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo,  neformaliojo švietimo mokytoja,  mokytojas metodininkas

komisijos narė,

mokytojų tarybos atstovė

Jūratė Didžiūnienė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojas metodininkas

komisijos narė,

mokytojų tarybos atstovė

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos

Andžela Gustaitienė

pradinių klasių mokytoja

komisijos pirmininkė

Laima Nowak

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

komisijos pirmininko pavaduotoja

Kristina Skuodienė

anglų kalbos mokytoja

sekretorė

Kristina Švirėnienė

logopedė

narė

Raimonda Butkuvienė

meninio ugdymo mokytoja narė

 

   

 

 

 

 

MOKYKLOS-DARŽELIO INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos

Raimonda Pintverienė

direktorė

pirmininkė

Valė Norkuvienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

narė

Ieva Bakanauskienė

pradinių klasių mokytoja

narė

Kornelija Ilginytė

pradinių klasių mokytoja

narė

Laima Nowak

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

narė

 

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Priima rekomendacinius sprendimus dėl paramos skirstymo įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos

Laima Nowak

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

pirmininkė

Rasa Krencienė

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

narė

Valė Norkuvienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

narė

Daiva Draganova

pradinių klasių mokytoja

narė

Laima Cirtautienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

narė

 

MOKYKLOS TARYBA

Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam mokyklos  valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems  mokyklos interesams.

 

Tarybos  pirmininkė– Daiva Draganova,  pradinių klasių mokytoja

Tarybos pirmininko pavaduotoja– Vida Jančiauskienė, auklėtojo padėjėja,

Tarybos sekretorė – Kristina Skuodienė, anglų kalbos mokytoja.

Tarybos nariai:

                     Živilė Kulvinskaitė, tėvų atstovė,

                     Gintarė Narbutienė, tėvų atstovė,

                     Rasa Krencienė, direktoriaus pavaduotoja  ūkio reikalams,

                     Vida Pipirienė, sandėlininkė,

                     Raimonda Pintverienė, direktorė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 Nuolat veikianti mokyklos-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams įgyvendinti.

Tarybos pirmininkė – Raimonda Pintverienė, direktorė

Tarybos pirmininko pavaduotoja – Valė Norkuvienė, pavaduotoja ugdymui

Tarybos sekretorė – Vaida Kleinauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Nariai:

           Raimonda Butkuvienė, meninio ugdymo mokytoja

           Laima Cirtautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

           Vilijanda Ruin, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

           Jūratė Didžiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

           Ala Balabkina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

           Ilona Vaitkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

           Laima Nowak, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja,

           Gražina Budginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

           Kristina Švirėnienė, logopedė,

           Daiva Draganova, pradinių klasių mokytoja,

           Alina Purtokienė, pradinių klasių mokytoja,

           Kornelija Ilginytė, pradinių klasių mokytoja,

           Eglė Grigolienė, pradinių klasių mokytoja,

           Andžela Gustaitienė, pradinių klasių mokytoja,

           Kristina Skuodienė, anglų kalbos mokytoja,

           Aurelija Žitkuvienė, tikybos mokytoja,

           Ieva Bakanauskienė, pradinių klasių mokytoja,

           Loreta Bylinskė, šokio mokytoja,

           Simona Eglinaitė, fizinio ugdymo mokytoja (ikimokyklinis ugdymas),

           Svaja Christina Sapakova, pailgintos dienos grupės auklėtoja,

           Rima Gedvilė, pailgintos dienos grupės auklėtoja,

           Viktorija Olfert, pailgintos dienos grupės auklėtoja.

                    

TĖVŲ TARYBA

 

Įstaigos savivaldos institucija, jungianti  kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visiems mokyklos-darželio mokinių tėvams, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.

 

Tarybos pirmininkas – Arnoldas Ulozas, 4A klasės tėvų atstovas,

Tarybos pirmininko pavaduotojas –  klasės tėvų atstovas,

Tarybos sekretorė –Rasa Krencienė, 1a klasės tėvų atstovė.

Nariai:

         Stasys Kupliauskas, "Smalsučių" grupės tėvų atstovas

         Aida Eirošienė, tėvų atstovė,

         Živilė Kulvinskaitė, 3 klasės atstovė,

         Gintarė Narbutienė, "Voveriukų" grupės atstovė.

 

_________________________

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00