“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Veiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląTvarkaraščiaiPaslaugosKlausimaiNuorodosParamaNaujienos  
  Valdymo struktūraBendra informacijaKomisijos ir darbo grupėsVadovasPosėdžiai ir susitikimaiDarbuotojaiPriimamasis  

Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Konsultuoja mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja.

Vardas, pavardė

Darbovietė, pareigos, kvalifikacinė kategorija

Funkcijos

Valė

Norkuvienė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, II vadybos kvalifikacinė kategorija

komisijos pirmininkė

Oksana Kaminskaja

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio auklėtoja, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

komisijos sekretorė,

mokytojų tarybos atstovė

Danutė Tamulionienė

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės kaitos poskyrio vyresnioji specialistė

komisijos narė, deleguota švietimo skyriaus

Vilijanda

Ruin

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

komisijos narė,

mokytojų tarybos atstovė

Andžela Gustaitienė

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

komisijos narė,

mokyklos tarybos atstovė

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui.

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos

Andžela Gustaitienė

pradinių klasių mokytoja

komisijos pirmininkė

Laima Cirtautienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

komisijos pirmininko pavaduotoja

Kristina Skuodienė

anglų kalbos mokytoja sekretorė

Nijolė Mandeikienė

logopedė

narė

Alina Purtokienė

pradinių klasių mokytoja

narė

Valė Norkuvienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

narė

 

   

 

MOKYKLOS-DARŽELIO INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos

Raimonda Pintverienė

direktorė

pirmininkė

Valė Norkuvienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

narė

Ieva Bakanauskienė

sekretorė

narė

Rima Vaičikauskaitė

pradinių klasių mokytoja

narė

Laima Novak

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

narė

 

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Priima rekomendacinius sprendimus dėl paramos skirstymo įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti

Vardas, pavardė

Pareigos

Funkcijos

Laima Novak

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

pirmininkė

Rasa Krencienė

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

narė

Valė Norkuvienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

narė

Rima Vaičikauskaitė

pradinių klasių mokytoja

narė

Laima Cirtautienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

narė

 

MOKYKLOS TARYBA

Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam mokyklos  valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems  mokyklos interesams.

 

Tarybos  pirmininkė– Daiva Draganova,  pradinių klasių mokytoja

Tarybos pirmininko pavaduotoja– Vida Jančiauskienė, auklėtojo padėjėja,

Tarybos sekretorė – Kristina Skuodienė, anglų kalbos mokytoja.

Tarybos nariai:

                     Diana Čeginskienė, tėvų atstovė,

                     Jurgita Klišauskienė, tėvų atstovė,

                     Rima Gedvilė, tėvų atstovė,

                     Rasa Krencienė, direktoriaus pavaduotoja  ūkio reikalams,

                     Vida Pipirienė, sandėlininkė,

                     Raimonda Pintverienė, direktorė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 Nuolat veikianti mokyklos-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams įgyvendinti.

Tarybos pirmininkė – Raimonda Pintverienė, direktorė

Tarybos pirmininko pavaduotoja – Valė Norkuvienė, pavaduotoja ugdymui

Tarybos sekretorė – Vaida Kleinauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Nariai:

           Raimonda Butkuvienė, meninio ugdymo mokytoja

           Laima Cirtautienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

           Vilijanda Ruin, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

           Jūratė Didžiūnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

           Oksana Kaminskaja, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

           Ilona Vaitkienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

           Laima Novak, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

           Viktorija Rumšienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

           Gražina Budginienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

           Kristina Švirėnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

           Daiva Draganova, pradinių klasių mokytoja,

           Alina Purtokienė, pradinių klasių mokytoja,

           Rima Vaičikauskaitė, pradinių klasių mokytoja,

           Andžela Gustaitienė, pradinių klasių mokytoja,

           Kristina Skuodienė, anglų kalbos mokytoja,

           Aurelija Žitkuvienė, tikybos mokytoja,

           Ieva Bakanauskienė,

           Nijolė Mandeikienė, logopedė.

                    

 

TĖVŲ TARYBA

 

Įstaigos savivaldos institucija, jungianti  kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visiems mokyklos-darželio mokinių tėvams, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.

 

Tarybos pirmininkas – Svetlana Bliudžienė, „Smalsučių“ grupės tėvų atstovė,

Tarybos pirmininko pavaduotoja – Lina Naudolaitienė, 4-os klasės tėvų atstovė,

Tarybos sekretorė –Kristina Valuckienė, 4-os klasės tėvų atstovė

Nariai:

         Sigita Kurmelienė, klasės tėvų atstovė,

         Snaigė Degutienė, 2 klasės tėvų atstovė,

         Ana Tamošaitienė,  tėvų atstovė,

         Viltė Mineikienė, 3 klasės tėvų atstovė.

 

_________________________

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.45-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
 

Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00